Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. přestupák pro Dark Elfy (Phantom Summoner) 40+

15. 2. 2008
1. Navštivte v Dioně postavu Magister Mirien. Pošle vás za High Priest Sylvian, ta vás pošle za postavou jménem Maria a ta za kapitánem Captain Lucas. Ten vás vrátí nazpět k Marii. Všechny najdete v Dioně.

2. Maria vás pošle do Floranu navštívit Astrologer Creta. Zeptejte se jí na zloděje (thief) a vraťte se k Marii. S batohem od Marie se vraťte za Crete. Creta vám nakreslí obrázek a ten odneste nazpět Marii. Ta vám poví aby jste obrázek ukázali kapitánovi Lucasovi.

3. Ten vás vyšle lovit Leto Lizardman Warrior pro získání 5 kusů Brown Scroll Scraps. Najdete je okolo Orenu. Jakmile nasbíráte všech pět, odneste je Marii a krystal, který vám odevzdá odneste Sylvainovi. Ten vás nasměruje zpět k Mirien a ta vás pošle do Giranu za Grand Magister Jurek.

4. Jurek vás požádá o získání různých věcí. 5 kusů získáte zabíjením Monster Eye Destroyer. Najdete je například v severní časti Wasteland. 5 kusů získáte z Breka Orc Shaman severně od Giranu. A 2 zbývající kusy získáte od Shackle. Ty najdete ve vchodě do Dragon Valley. Po nasbírání všeho se vraťte za Jurekem a následně se ohlaste u Mirien.

5. Tentokrát vás pošle do Hunters Village za Wiseman Cronos. Zvolte kteroukoli možnost v jeho testu a po jeho dokončení jděte do Giranu za Magister Dieter.

6. Po rozhovoru s Dietrem navštivte Cretu ve Florane a následně se opět vraťte za Dietrem. Nasměruje vás do Hunters Village za obchodníkem Trader Edroc. Získáte list, který doručte postavě Warehouse Keeper Raut v Gludine. Raut vás pošle do Gludio Harbor za jeho bratrem. Jeho jméno je Drunkard Triff.

7. Triff vám prozradí, že jednu z knih získáte zabíjením dvojhlavých obrů (Grandis). Najdete je severně od Dragon Valley a jižně od řeky.

8. Po získání knihy si promluvte s Warehouse Keeper Valkon v Girane. Musíte mu přinést krytal. Jděte teda od Marie jeden vyprosit a přineste ho Valkonovi. Dá vám třetí ze čtyřech knih.

9. Zajděte do Dionu za Blacksmith Poitan. Pošle vás do Wasteland za Wiseman Casian. Toho najdete nad jedním z vchodů do Ant Nest (nachází se kousek jižně od "a" v nápise Wasteland na mapě). Odevzdá vám seznam nepřátel, které musíte zabit.

10. Zabijte 10 zombie (Ghoul) v Execution Grounds, 12 medúz (Medusa) severně od cesty mezi Giranem a Giran Castle a 5 Fettered Soul v severní části Death Pass. Nakonec se vydejte získat 5 pazourů z Enchanted Gargoyle. Najdete je v roklině okolo Ivory Tower. Po nasbírání pěti pazourů je přineste Casianovi a on vám odevzdá poslední knihu.

11. Vraťte se k Dieterovi do Giranu a následně odevzdejte knihy Cronosovi v Hunters Village. Jako odměnu za splněnou úlohu získáte v Dione od Mirien Mark of Scholar.

Testimony of Fate

1. Pohovořte si v Girane s Magister Kaira. Pošle vás za Brother Metheus také v Girane. Metheus vás pošle do Executions Grounds zabít strom (Hangman Tree). Po jeho zabití se vraťte za Metheusom.

2. Jděte do Dionu za Master Ixia. Požaduje od vás materiál:
- 10x Tyrant's Blood, získáte zabíjením Tyrant uprostřed Wasteland
- 10x Marsh Spider Fluid, získáte zabíjením Marsh Spider v bažině okolo Cruma Tower
- 10x Nightshade Root získáte zabíjením Marsh Stakato v bažině okolo Cruma Tower
- 10x Dead Seeker Drug získáte zabíjaním Dead Seeker v Execution Grounds
- 10x Medusa Ichor získáte zabíjením Medusa severně od cesty ke Giran Castle

3. Materiál odneste Metheusovi. Dá vám lebku, kterou odneste Kaire v Girane. Ta vyvolá ducha Adler's Spirit. Duch vás pošle za Magister Roa do Giranu.

4. Roa vám dá recept, který odneste do Gludinu postavě Warehouse Keeper Norman a následně se vraťte za Kairou.

5. Kaira vás pošle za Tetrarch Thifiell do Dark Elven Village a ten vás pošle k Altar of Rites za postavou jménem Arkenia.

6. Pohovořte si s Bloody Pixy a s Blight Treant. Najdete je po celé krajině Dark Elfů. Jděte do Swampland a zabijte Black Willow Lurker.

7. Vydejte se lovit Breka Orc Overlord (severně od Giranu), dokud nezískáte předmět. Následně získejte dalších 10 předmětů lovom Grandis severně od Valley of Dragons. Musíte získat předmět i z Karul Bugbear východně od Hunters Village a z Leto Lizardman Overlord u cesty k Oren Castle.

8. Pohovořte si opět s některuo Bloody Pixy a s některým Blight Treantom a vraťte se za Arkeniou.

9. Zajděte za Thifiellom a získáte vaši odměnu - Mark of Fate.

Test of the Summoner

1. High Summoner Galatea v Gludine vám oznámí, že pro postup budete muset porazit vyvolané pomocníky šesti mocných vyvolávačů. Aby jste mohli někoho vyzvat potřebujete speciální kartu (Arcana Card).

2. Karty získáte v Dione od Trader Lara. Bude vám dávat různé seznamy surovin. Po vyhledání surovin na seznamu vám Lara odevzdá 2 karty. Jestliže na každý souboj potřebujete jednu kartu tak budete muset splnit minimálně tři seznamy. Pokud poté v některém souboji neuspějete tak se můžete za Larou vrátit a získat nové karty. Úlohy, které vám bude Lara zadávat jsou následující (přesný počet surovin zjistíte ze seznamu):
- I. zabíjejte Leto Lizardman (budete získávat Amulet) okolo Orenu a Giant Fungi (získáváte Red Spores) v Sea of Spores
- II. zabíjejte Manashen Gargoyle (získáváte Shard) v jámě okolo Ivory Tower a Karul Bugbear (získáváte Totem) jihozápadně od Hunters Village
- III. zabíjejte Breka Orc (získááate Totem) severěe od Giranu a Fettered Soul (získávkáte Crimson Bloodstone) severně od Death Pass
- IV. zabíjejte Tyrant (získáváte Talon) uprostřed Wasteland a Windsus (získáváte Tusk) severně od Dragon Valley ale jižně od řeky
- V. zabíjejte Noble Ant (získáváte Wing) v Ant Nest a Wyrm (získáváte Fang) v Death Pass

3. Když budete mít dostatečný počet karet (minimálně šest), můžete začít vyzývat na souboj jednotlivé vyvolávače. Po vyzvání na souboj musíte vyvolat vlastního pomocníka a ten musí porazit pomocníka vašeho oponenta. Postupně musíte porazit tyto vyvolávače:
- Summoner Almors se nachází na Talking Island západně od vodopádů a jeho pomocníkem, kterého musíte porazit je Pako the Cat
- Summoner Basillia je západně od jižního vchodu do Wasteland u domečku a jeho pomocníkem je Mimi the Cat
- Summoner Camoniell je jižně od Floran Village východně od křižovatky cest ve tvaru trojúhelníka a jeho pomocníkem je Unicorn Racer
- Summoner Celestiel je jižněe od Elven Fortress a jeho pomocníkem je Unicorn Phantasm
- Summoner Brynthea je severozápadně od Giran Castle a má pomocníka Silhouette Tilfo
- Summoner Belthus je jihovýchodně od Cruma Tower s pomocníkem Shadow Turen

4. Po poražení všech protivníků se vraťte za Galateo
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář