Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. přestupák pro Dark Elfy (Shillien Knight) 40+

15. 2. 2008
1) Quest začíná u Grand Master Hannavalt, kterého najdete v Giranu ve warrior guild. Poví vám, že v každém království musíte najit rytíře a splnit jeho úkol.

2) Prvním rytířem je Sir Aron Tanford, kterého najdete před domem, jihozápadně od Wasteland ( Port z Gludio Castle Town). Poví vám, že se musíte vydat do Wastelandu a lovit tam Skeleton Raider a Skeleton Marauder. Po nějaké době se zjeví quest monster Spirit of Sir Herod, kterého musíte zabít. Avšak poslední ránu mu musíte zasadit mečem, který jste dostali od Tanforda (Šance na objevení Heroda není dána. Někdy stačí zavít 10 skeletonů a někdy 150+). Po zabití Heroda se vraťte za Tanfordem.

3) Tanford vás pošle do Dion Castle Town za rytířem Sir Kiel Nighthawk. Pohovořte s ním a vašim úkolem bude vydat se do Execution Grounds a zabíjet nemrtvé (Ghoul a Strain), dokud nezískáte 10 quest itemů (10 útržků z hlášení). Po jejich nasbírání se spojí v jeden a vy se vraťte za Nighthawkem.

4) Nighthawk vás pošle zpět do Execution Ground, kde musíte zabíjet stromy, Hangman Tree. Po zabití se zjeví duch Spirit of sir talinus (počet mrtvých stromů není přesně dán. nekdy stačí 5 a někdy 60). Promluvte si s ním a vydejte se zpět za Nighthawkem.

Minimální level pro pokračování v questu: 36

5) Vaší další zastávkou je Hunters Village, ve které vyhledejte Isabel Silvershadow. Vyšle vás lovit Leto Lizardman a Leto Lizardman Soldier, kteří se nacházeji v okolí Oren Castle Town. Po nasbíraní 20 quest itemů se vraťte zpět za Silvershadow. Pohovořte s ní a budete nasměrováni do Giranu.

6) V Giranu vyhledejte kněze Priest Dustin, který se nachází v Magic Guild. Vašim úkolem je najít pozůstatky Sira Athebaldta ( skull, ribs a shinbone). Ty získáte z Breka Orc Overlord, které naleznete v Breka´s Stronghold. Po jejich nasbírání se vraťte k Dustonovi.

7) Dustin vás pošle do Talkin Island Village navštívít Sir Collin Windawood, který stojí u Obelisk of Victory. Promluvte si s ním a vraťte se zpět do Giranu za Dustinem.

Ten vás pošle za Grand Master Hannavalt. Hannavalt vám za splněný quest dá odměnu - Mark of Duty

Testimony of Fate

1. Pohovořte si v Girane s Magister Kaira. Pošle vás za Brother Metheus také v Girane. Metheus vás pošle do Executions Grounds zabít strom (Hangman Tree). Po jeho zabití se vraťte za Metheusom.

2. Jděte do Dionu za Master Ixia. Požaduje od vás materiál:
- 10x Tyrant's Blood, získáte zabíjením Tyrant uprostřed Wasteland
- 10x Marsh Spider Fluid, získáte zabíjením Marsh Spider v bažině okolo Cruma Tower
- 10x Nightshade Root získáte zabíjením Marsh Stakato v bažině okolo Cruma Tower
- 10x Dead Seeker Drug získáte zabíjaním Dead Seeker v Execution Grounds
- 10x Medusa Ichor získáte zabíjením Medusa severně od cesty ke Giran Castle

3. Materiál odneste Metheusovi. Dá vám lebku, kterou odneste Kaire v Girane. Ta vyvolá ducha Adler's Spirit. Duch vás pošle za Magister Roa do Giranu.

4. Roa vám dá recept, který odneste do Gludinu postavě Warehouse Keeper Norman a následně se vraťte za Kairou.

5. Kaira vás pošle za Tetrarch Thifiell do Dark Elven Village a ten vás pošle k Altar of Rites za postavou jménem Arkenia.

6. Pohovořte si s Bloody Pixy a s Blight Treant. Najdete je po celé krajině Dark Elfů. Jděte do Swampland a zabijte Black Willow Lurker.

7. Vydejte se lovit Breka Orc Overlord (severně od Giranu), dokud nezískáte předmět. Následně získejte dalších 10 předmětů lovom Grandis severně od Valley of Dragons. Musíte získat předmět i z Karul Bugbear východně od Hunters Village a z Leto Lizardman Overlord u cesty k Oren Castle.

8. Pohovořte si opět s některuo Bloody Pixy a s některým Blight Treantom a vraťte se za Arkeniou.

9. Zajděte za Thifiellom a získáte vaši odměnu - Mark of Fate.

Test of Witchcraft

1. Vyhledejte Shadow Orim. Nachází se na východní straně velkého kopce severně od Death Pass. Pošle vás do Giranu za Trader Alexandria a ta vás pošle za Magister Iker taktéž v Girane.

2. Iker vás požádá o nasbírání materiálu:
- 20 zubů z Dire Wyrm, které najdete v Sea of Spores
- 20 amuletů z Leto Lizardman při cestě jižně od Orenu
- 20 kamenných srdcí z Enchanted Stone Golem, které najdete v jámě okolo Ivory Tower


3. Po nasbírání všeho potřebného se vraťte za Ikerom a ten vás pošle za Magister Kaira také v Girane. Ta vás pošle do Dionu za Trader Lara.

4. Zabijte Nameless Revenant v jámě v Execution Grounds a zajděte do Gludinu za Trader Nestle. Pošle vás za postavou jménem Leopold, který je také v Gludine.

5. Vaší úlohou je získat 3 drahokamy ze Skeletal Mercenary v jižní oblasti Wasteland. Po jejich získání se vraťte za Orimom u Death Passu.

6. Po rozhovoru s Orimem s zjeví Dre Vanul Prince Zeruel, kterého zabijte a znovu si promluvte s Orimem.

7. Zajděte do Gludinu za Sir Klaus Vasper a ten vás pošle do Orenu za Priest Vadin.

8. Lovte orky (Tamlin Orc), dokud nezískáte 20 amuletů. Orky najdete jižně od Hunters Village. Po získání amuletu se vraťte za Vadinem a následně za Vasperem.

9. Jděte do Giranu, promluvte si s Ikerem a potom se vraťte k Orimovi.

10. Orim vás pošle do Floranu, kde si promluvte s Fisherman Evert. Opět se zjeví Dre Vanul Prince Zeruel. Zabijte ho ale poslední ránu mu musíte zasadit mečem, který jste získali od Vaspera (Sword of Binding).

11. Vydajte se ještě jednou za Orimem a ten vám odevzdá Mark of Witchcraft.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář